Medio 2020 tot medio 2021


Resultaten

Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn. Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. Samen gaan wij voor vitale en gezonde inwoners in onze regio. Wij doen dit met 120 organisaties, met ruim 132.000 professionals voor 1,8 miljoen inwoners. Wij zetten ons in voor passende ondersteuning en zorg in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelland. We focussen ons op doelgroepen en thema’s waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen. In ons gezamenlijke jaarplan lichten wij dat verder toe. In dit jaarverslag lees je de highlights van medio 2020 tot en met medio 2021.

Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ): ambitie om samen verder te gaan

Vanuit de overtuiging dat Sigra en VBZ samen nog beter in staat zijn de vragen van de toekomst te beantwoorden hebben we in het najaar 2020 de intentie uitgesproken om het samengaan van beide verenigingen en bureaus nader uit te werken. Knelpunten als overlappende werkgebieden, versnipperde dienstverlening en financiering en door beperkte omvang de kwetsbaarheid van VBZ kunnen hiermee opgelost worden. Daarnaast biedt samengaan ook kansen zoals: het creëren van meer synergie tussen de regio’s, meer gefocuste overlegvormen, het bundelen van kennis en aansluiting bij intensievere samenwerking op ROAZ niveau. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de inwoners en zorg- en welzijnsprofessionals van Noord-Holland. In juni 2021 is een voorzet voor het nieuwe geïntegreerde verenigingsmodel en een voorstel voor de aanpak van het integratieproces door de beide ALV’s goedgekeurd. Nadere uitwerking hiervan wordt op 25 november 2021 aan de ALV voorgelegd.