Medio 2021 tot medio 2022

Resultaten

Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) zijn per 1 juli 2022 gefuseerd. Dit jaarverslag omvat de resultaten van Sigra van de periode vóór de fusie.

Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn. Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. Samen gaan wij voor vitale en gezonde inwoners in onze regio. Wij doen dit met 129 organisaties, met ruim 132.000 professionals voor 1,8 miljoen inwoners. Wij zetten ons in voor passende ondersteuning en zorg in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelland. We focussen ons op doelgroepen en thema’s waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen. In ons gezamenlijke jaarplan lichten wij dat verder toe. Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) zijn per 1 juli 2022 gefuseerd. Dit jaarverslag omvat de resultaten van Sigra van de periode vóór de fusie. In dit jaarverslag lees je de highlights van medio 2021 tot en met medio 2022.

Leden Sigra en samen voor Betere Zorg stemmen in met fusie

In het kader van de voorgenomen fusie tussen Sigra en samen Voor Beter Zorg, vond op 8 juni de Algemene ledenvergadering (ALV) plaats van Sigra en op 13 juni de ALV van samen Voor Beter zorg. Tijdens beide ALV’s hebben de leden met overweldigende meerderheid ingestemd met de fusie. Na de fusie op 1 juli vormen de verenigingen en de ondersteunende bureaus (stichtingen) van beide organisaties onder de naam Sigra één vereniging en één bureau. Dit betekent dat Sigra per 1 juli de 150 zorg- en welzijnsorganisaties omvat die zijn aangesloten in de provincie Noord-Holland, alsook de vijf regio’s die we daarin onderscheiden.

Meerwaarde integratie

Met deze samenvoeging zijn beide organisaties nog beter in staat om de vragen voor de toekomst van zorg en welzijn te beantwoorden. Samen gaan we voor vitale inwoners en professionals in onze regio. De integratie biedt kansen zoals het creëren van meer synergie tussen de regio’s, het bundelen van kennis en meer gefocuste samenwerkingsvormen. Knelpunten als overlappende werkgebieden, versnipperde dienstverlening en financiering worden door de integratie opgelost.